Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Regulamin wycieczek

Regulamin wycieczek

Na  podstawie  Zarządzenia Nr  18  MEN  z  dnia  29 września  1997r.   w  sprawie  zasad  i  warunków  organizowania  przez  szkoły i  placówki  publiczne  krajoznawstwa  i  turystyki / Dz.Urz. MEN Nr 9 z dnia 16 października 1997r., poz. 40/ ustala się poniższe  zasady  organizowania   wycieczek  i  imprez  szkolnych  dla  uczniów  Szkoły  Podstawowej w  Narolu.
1. Wycieczka  powinna  być  należycie  przygotowana  pod  względem   programowym  i  organizacyjnym  ,  a  także  omówiona  ze  wszystkimi  uczestnikami  wycieczki w  zakresie:
a/ celu wycieczki
b/ trasy  i  terminów  postojów
c/ zwiedzanych  obiektów
d/ harmonogramu
e/ regulaminu  zachowania  uczniów  podczas  wycieczki .
2. Dla uczniów  klas I-III Szkoły  Podstawowej  powinny  być  organizowane  przede wszystkim  wycieczki  na  terenie  najbliższej  okolicy  i  regionu geograficzno-turystycznego.
3. Zwiedzanie parku  narodowego  lub  rezerwatu  , wycieczki  górskie  powinny odbywać  się  po  oznakowanych  szlakach  turystycznych .
4. Zgodę  na  wyjazdy  zagraniczne  uczniów  wydaje  Dyrektor  Szkoły  po  zawiadomieniu  organu  prowadzącego  i organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny  nad  szkołą .
5. Organizator  wycieczki  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  właściwej  opieki   i  bezpieczeństwa  jej  uczestnikom .
6. Każdy  organizator  wycieczki  obowiązkowo uzyskuje  od  rodziców pisemną  zgodę  na  wyjazd  dziecka .
7. Organizator  wycieczki  wypełnia  w  2  egzemplarzach   kartę  wycieczki  opracowaną przez Dyrektora  Szkoły  zawierającą  najważniejsze obowiązki  kierownika  i  opiekunów  wycieczki.
8. Dokumentacja  wycieczki  zawiera:
-    kartę  wycieczki  z  harmonogramem i  załączoną  listą  uczestników  - 2 egz.
-    pisemne  zgody  rodziców
-    regulamin  zachowania  się  uczniów  podczas  wycieczki
-  preliminarz  finansowy  wycieczki   przewidujący  koszt  realizacji  programu  /kierownik  i opiekunowie  nie  ponoszą  kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia/
- dowód ubezpieczenia  wszystkich  uczestników  wycieczki  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków-jeżeli  organizator  wycieczki  dodatkowo  ubezpiecza  grupę
9. W dokumentacji  szkolnej  wycieczki  pozostają 
-         karta  wycieczki
-         harmonogram  wycieczki
-         lista  uczestników
-         rozliczenie  finansowe  wycieczki  - po jej  zakończeniu.
10. Kierownik  wycieczki  powinien  posiadać  zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu  dla  kierowników  wycieczek szkolnych .
 11. Zgodę  na  wycieczkę  /imprezę/ oraz  kartę  wycieczki  wydaje  i  podpisuje  dyrektor  szkoły.
12. Rozliczenie  wycieczki  składa  się  w  terminie  2  tygodni  od  dnia  jej  zakończenia u  Dyrektora  Szkoły .
13. Sposób  naliczania  odpłatności  za  wynajm  autokaru  szkolnego  jest  corocznie  określany  przez  organ  prowadzący  szkołę .
14. Dokumentacja  wycieczki  powinna  być  przechowywana  przez  okres  jednego  roku  kalendarzowego  następującego  po  wycieczce .

 

Plan lekcji

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1200667
  • Do końca roku: 238 dni
  • Do wakacji: 49 dni

Kalendarium

Piątek, 2021-05-07

Imieniny: Augusta, Gizeli

Kalendarz

Maj
pnwtsrczptsond
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31