Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Z historii szkoły

Z historii szkoły

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza, tradycyjnie nazywana od początku jej istnienia „Siódemką”, to placówka o długoletniej historii. Jest więc jedną z najstarszych placówek oświatowych w naszym mieście o charakterze elementarnym.
Najstarsza wzmianka o szkole pochodzi z dnia 7 czerwca 1882r., gdy otrzymano zezwolenie na budowę niemieckiej szkoły. Neorenesansowy gmach obecnej „Siódemki” przy Franzstraße (ul. Okrzei) został oddany do użytku w 1883r., a rok potem rozpoczęła swoją działalność ewangelicka Publiczna Szkoła Ludowa dla Chłopców (Volksschule für Knaben), której funkcję pierwszego dyrektora pełnił wtedy Julius Kleinert. Kolejni dyrektorzy tejże szkoły to: Heinrich Reimann (1895), Adolf Stenzel (1905) i Richard Binder (1910). W okresie I wojny światowej (1914-18), po roku 1916 budynek szkolny służył za koszary wojskowe. W 1921r. gmach szkoły przeznaczono na Miejską Szkołę Ludową nr 1, Ewangelicką Szkołę dla Chłopców i Dziewcząt (Städtische Volksschule I, Evangelische Knaben und Mädchen Volksschule), a jej kierownikiem do 1930r. był nadal Richard Binder.
W latach 1935-39 funkcję dyrektora szkoły pełnił Walter Oltersdoff. Placówka w nazwie utraciła swój przydomek „ewangelicka”, a jej patronem w latach II wojny światowej (1939-45) był niemiecki nauczyciel, pisarz, poeta i dramaturgHermann Stehr.

Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do reaktywowania podstawóWedług źró historycznych Szkoła Podstawowa nr 7 została powołana do życia na początku lat 50. W wyniku reorganizacji przeprowadzonej przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wspólnie z Zarządem Miejskim, po wysłuchaniu opinii Inspektora Szkolnego, przeznaczono kompleks budynków na cele szkolnictwa podstawowego i zawodowego. Do obwodu szkoły włączone zostały następujące ulice: Czeczota, Drzymały, Flisaków, Górna, Kilińskiego, Klonowicza (dziś Klonowica), Okrzei (od ul. Pocztowej), Osiedle Robotnicze, Pijarska, Plac Kościuszki, Rodzinna, Świętojańska, Złotnicza, Paderewskiego i Wiejska (do  mostu).

Uchwałą Wydziału Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej szkoła rozpoczęła zajęcia w budynku głównym przy ul. Okrzei 10 i liczyła 858. uczniów. W nowej szkole, która otrzymała kolejny numer siedem, kierownictwo powierzono Michałowi Prokopiakowi. W owym czasie brakowało nauczycieli z pedagogicznym przygotowaniem. Zatrudniono więc nauczycieli niekwalifikowanych. Pracę dydaktyczną podjęli m.in. Maria Buszyńska, Maria Falińska, Zofia Fortuna, Józefa Gładysz, Narcyza Głośnicka, Janina Hryniszyn, Agnieszka Kadzidłowska, Gizela Matraś, Teresa Miąc, Zofia Pawłowska, Zofia Porębska, Danuta Sękowska, Felicja Szczerba i Teresa Wojtaszczyk

 

W setną rocznicę śmierci Adama Mickiewicza, jednego z najbardziej znanych pisarzy i poetów polskich, publicysty, działacza politycznego, wieszcza narodowego i wizjonera, czyli 26 listopada 1955r., Szkoła Podstawowa nr 7 przyjęła jego imię. Z tej okazji uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę, która znajduje się do dnia dzisiejszego na parterze budynku.

Wroku szkolnym 1967/68 mieściło się 30 oddziałów (klas), w których uczyło się 1178. uczniów. „Ciało pedagogiczne” tworzyło 34. nauczycieli. W szkole było wtedy trzynaście sal lekcyjnych, trzy gabinety i zastępcza sala do zajęć wychowania fizycznego. W klasach I a, II a i II c nauczyciele stosowali wówczas tzw. nauczanie łączne. Trudne to były czasy, ponieważ brakowało książek i ławek. Pedagodzy wcielali w życie szkoły nowe metody oraz wytyczne nowej literatury i zdobycze Jeleniogórskiej Wystawy Postępu Pedagogicznego z czerwca i września 1967r. W myśl wskazań programowych nie wolno było przepisywać definicji czy przerysowywać rysunków z podręczników do zeszytów. Zachowanie uczniów na przerwach i na lekcjach określano jako poprawne, chociaż w niektórych klasach uczniowie odpowiadali chóralnie. Praca nauczycieli nad wychowaniem dzieci i młodzieży była skoordynowana i systematyczna.

 

Od pierwszych lat funkcjonowania szkoły po wojnie działały organizacje młodzieżowe: Samorząd Uczniowski pod opieką Heleny Iżyckiej i Stefanii Fuławki, Spółdzielnia Uczniowska z 165. członkami utworzona przez Helenę Krzyściak oraz Polski Czerwony Krzyż skupiający 213. członków, którym zajmowała się Teresa Pelczarska. Gromady zuchów oraz dwie drużyny harcerskie, których opiekunką była Czesława Majewska (jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Wilkin), rozwijały się prężnie i osiągały pozytywne wyniki pracy. W ramach popularyzacji oszczędzania Jan Fuławka prowadził Szkolną Kasę Oszczędności, gdzie należało 425. uczniów. W szkole utworzono pięć kół zainteresowań: matematyczne, turystyczne, szachowe, taneczne i filmowe. Kierownikiem świetlicy była Barbara Gray, a wychowawczynią Zofia Drabina. Księgozbiór biblioteki szkolnej, której kierownikiem była Halina Woronicz, liczył 5030 sztuk.

 

Od sierpnia 1972r. dyrektorem placówki została Michalina Krawisz. Rok szkolny 1974/75 powitał w SP 7 nowo mianowany dyrektor Władysław Morman, potem wykładowca Kolegium Karkonoskiego, który kontynuował tradycje wypracowane przez poprzedników.

21 sierpnia 1976 r. zakończyła się wieloletnia rywalizacja i uczniowskie spory między dwiema blisko sąsiadującymi ze sobą podstawówkami: „Siódemką” i „Jedenastką”. Rok szkolny 1976/77 połączył obydwie placówki i utworzono jedną dużą szkołę numer siedem, a jej patronem pozostał nadal Adam Mickiewicz.

 

W roku szkolnym 1978/79 funkcję dyrektora objął Henryk Lichota, który kierował szkołą przez kolejne dwadzieścia lat.

Wlatach 80. zajęcia lekcyjne miały miejsce w trzech budynkach: A (przy ul. 1-go Maja 56), B (od strony ul. Klonowicza, obecnie ul. Klonowica) i C (przy ul. Okrzei 10). W budynku A znajdowała się świetlica szkolna i stołówka, a także pomieszczenia dyrekcji i pracowników administracji oraz klasopracownie: matematyki, języka polskiego, fizyki i chemii. W budynku B była sala gimnastyczna, pokój nauczycielski kl. IV–VI, sale lekcyjne: języka polskiego, historii, biologii oraz gabinety: muzyczny, geograficzny i języka rosyjskiego (później angielskiego). W budynku C uczyły się klasy młodsze I–III i oddziały przedszkolne, znajdowała się sala gimnastyczna dla klas młodszych, gabinet zajęć praktyczno-technicznych dla klas IV-VI (obecnie piwnica), gabinet lekarski i stomatologiczny, aula i biblioteka. Od 1 września 1982 r., podobnie jak w całej Polsce, wprowadzono pięciodniowy system nauczania.

 

Rok szkolny 1998/99 przyniósł zmianę na dyrektorskim stanowisku. Dyrektor Henryk Lichota przeszedł na emeryturę, a organizację placówki powierzono Wandzie Kozar, wieloletniej nauczycielce SP 7. 

W roku szkolnym 1998/99 powstał teatrzyk „Uśmiech”. Jego twórcami byli nauczyciele i pracownicy administracji, którzy przygotowali i wystawili cieszące się sympatią nie tylko wśród uczniów dwie bajki: „Trzy świnki i wakacje” i „Król Bul” oraz balladę Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”.

 

Reforma systemu oświaty realizowana w Polsce od dnia 1 września 1999r. objęła uczniów urodzonych w 1986r., którzy rozpoczęli nowy etap edukacji w gimnazjum. Nauczanie w szkole rozpoczęło się w systemie sześcioklasowym czyli kl. I–VI w dwupiętrowym budynku C; zaczynało brakować klas i pracowni, w szkole uczono na dwie zmiany. Pozostałe opustoszałe dwa budynki A i B przejęło Kolegium Karkonoskie, a potem wojsko.

 

Od roku szkolnego 2002/2003 na stanowisko dyrektora „Siódemki” została powołana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry - Elżbieta Rybak, nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego i przyrody. Nowa dyrektor rozpoczęła pracę z przekonaniem, że można reformować szkołę, jeżeli zaufamy nauczycielom i będziemy otwarci na współpracę z rodzicami.

13 stycznia 2003 r. na podstawie obowiązującego prawa oświatowego sformułowany został Autorski Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Uczniów, który do dziś dnia niezależnie od osiągnięć w nauce i zachowaniu pozwala każdemu uczniowi określić swoje zdolności i skutecznie rozwijać własne zainteresowania w sposób ukierunkowany. W 2011 r. "Siódemka" otrzymała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów przyznany przezMinisterstwo Edukacji Narodowej.
 
Rokrocznie, w okresie ferii letnich, odnawiany był budynek i baza szkoły. Od roku szkolnego 2005/2006 w czasie wakacji wykonano kapitalny remont w sali gimnastycznej na parterze i toalet w piwnicy.
 
W 2007 roku SP nr 7 otrzymała tytuł "Szkoły przyjaznej uczniowi" oraz "Szkoły bez przemocy". 

Z dniem 3 września 2012 r. szkoła zaczęła funkcjonować w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Sudeckiej 53. W wygaszanej placówce trwały przystosowywanie sal do potrzeb najmłodszych uczniów, którzy rozpoczęli w tej szkole naukę. Pod uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 modernizowane zostały np. sanitariaty. Remontowana była także świetlica i część jadalni, jak również pomieszczenia techniczne.

Podsumowując lata istnienia naszej szkoły można śmiało powiedzieć, że jej historia ma swoją bogatą tradycję i dziś bez wątpienia znana jest z bardzo dobrze przygotowanej kadry pedagogicznej, dobrych warunków lokalowych, wyposażenia w pomoce dydaktyczne, a także bezpieczeństwa związanego z usytuowaniem szkoły. Nasza placówka jest przyjazna dzieciom. Zapewnia im zdobycie potrzebnej wiedzy oraz pozwala miło, atrakcyjnie i ciekawie spędzić czas.

Artykuły

30-lecie nadania Orderu Uśmiechu panu Ryszardowi Kiełkowi

2018-12-04

4 grudnia 2018 (we wtorek) w naszej szkole obchodziliśmy 30-lecie nadania Orderu Uśmiechu panu Ryszardowi Kiełkowi, absolwentowi SP7. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, uczniowie oraz drużyna harcerska "Wataha". Były piosenki, wiersze i przepyszny tort!

Panu Ryszardowi życzymy samych uśmiechów i słonecznych dni !

Czytaj więcej o: 30-lecie nadania Orderu Uśmiechu panu Ryszardowi Kiełkowi

Medale za Długoletnią Służbę

2015-10-17

ZŁOTYMI MEDALAMI za DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ nagrodzono pedagogów ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze.

Czytaj więcej o: Medale za Długoletnią Służbę

Wernisaż wystawy na 65–lecie “Siódemki”

2015-05-18

W roku 2015 Jeleniogórskiej Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza stuknęło 65 lat. Z tej okazji szkoła przygotowała zbiorową wystawę prac plastycznych uczniów “Talenty Siódemki 2015”, której wernisaż miał miejsce 30 kwietnia 2015 r. (w miniony czwartek) w Galerii na Górze w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Czytaj więcej o: Wernisaż wystawy na 65–lecie “Siódemki”

Jubileusz 60-lecia szkoły

2014-01-03

Plan lekcji

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1200651
  • Do końca roku: 238 dni
  • Do wakacji: 49 dni

Kalendarium

Piątek, 2021-05-07

Imieniny: Augusta, Gizeli

Kalendarz

Maj
pnwtsrczptsond
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31